Hem Bilder Glasmuseum Om föreningen Skrifter
 Om föreningen

  Styrelsen
  Dokument

 Adress och kontaktuppgifter
Glasbruksvägen 55
612 71  Rejmyre

Organisationsnummer: 825002-8563
BG:nr: 5308-1964
  E-post. info@rejmyrehembygdsforening.se

Kontakta någon i vår styrelse för att anmäla dig som medlem.
  Medlemsavgift  
Enskild medlem 150 kr/år  
Familj 200 kr/år  

   Hagdahlsakademiens pristagare
2012 tilldelades Reijmyre glasbruk och Hembygdsförenongen Gamla Reijmyre Hagdahls-akademiens pris och motiveringen lyder:

Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre: För skapandet av Reijmyre Glasmuseum där glasets betydelse för måltiden i tid och rum belyses.

Reijmyre Glasbruk: För två hundra års arbete med glas till vardag, fest och ögats lyst.
Diplom och prissumma mottogs av:
VD Ulf Eriksson - Reijmyre Glasbruk
Bertil Rosander och Per Inge Jansson - Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre
   

Produktion: www.beki.se