Hem Bilder Glasmuseum Om föreningen Skrifter
 Kartor

Kartor hämtade från www.lantmateriet.se. Utskriftstorlek (den gulgröna 95x78 cm) och (den gulbruna 158x124 cm).
Den blå kartan från 1919 går att skriva ut på A4.
Webmaster har konverterat alla kartorna från DjVu dokument till PDF för att de ska kunna ses med Acrobat Reader och förstoras på skärmen.


37 MB
Karta upprättad 1809 och 1813 över REGNMYRA ÄGOR
På den här kartan ser man att vägen till Simonstorp ännu inte finns och vägen mot Hävla är den gamla vägen. Det som i dag är Tvartorpsvägen gick på den tiden genom Oxhagen.

Glasbruket och Bruksgården finns med, övriga byggnader ser man vid det som i dag är Apoteksvägen och Rosenlund.

Vid Stampen, där husen inte finns kvar, kan man se att det fanns en damm som förmodligen kontrollerade vattenflödet från Kvasjön till stampkvarnen.

Till originalkartan hos Lantmäteriet följer 16 sidor där man kan se vem som ägde de med siffror märkta s.k. ägorna och vad de innehåller.


15 MB
Karta upprättad 1809, 1813 och 1816 över RÄGNMYRA ÄGOR
Den här kartan är nästan identisk med den över, efter uppdateringen som gjordes 1816. Den största skillnaden är att fler byggnader tillkommit utmed Apoteksvägen och där Backgården ligger idag.


2 MB
Karta upprättad 1919 över Rejmyre Bruk
Observera att kommer man till Rejmyre från Simonstorp eller Vistinge är den första byggnaden på vänster sida Församlingshemmet. På kartan finns också många avstyckade tomter utmed vägarna både mot Simonstorp och Vistinge.
Vid glasbruket ser man linbanan samt det industrispår som gick till Hunnsbackeviken.
Nya Kyrkogården är svagt markerad med blyerts och har fastighetsbeteckningen 1:69 - samma som idag.


412 kb
Karta över Rejmyre med husnamn

Under 1900-talets första hälft hade alla byggnader i Rejmyre egna namn som också var postadressen på den tiden, men 1975-04-02 infördes gatunummer som postadress.

På kartan finns namnen angivna på alla hus med eget namn och som finns i dag.


Man upplever nog karta och namn bäst med minst 200% förstoring.
   

Produktion: www.beki.se